Dnes je 14. července 2024, svátek slaví Karolína

O knihovně

Ilustrační fotografie

Obecní knihovna byla po celkové rekonstrukci zámečku v Královském Poříčí slavnostně otevřena veřejnosti v roce 2005. V prostorách knihovny vzniklo oddělení pro dospělé čtenáře s centrálním pultem, čítárna s francouzským oknem do zámeckého parku a posléze také oddělení pro děti a mládež s dětským koutkem a prostorem pro knihovnické dílny. Knihovna disponuje bezbariérovým přístupem.

Knihovna poskytuje knihovnické služby a akce nejen svým čtenářům, ale také zve na besedy, výstavy, dílny, čítárny a veřejné promítání i širokou veřejnost.

Obecní knihovna úzce spolupracuje s místní základní a mateřskou školou, ZŠ Vintířov, seniory, hendikepovanými čtenáři, zve na odpolední čítárny a dílny všechny čtenářské věkové skupiny, spolupracuje se statkem Bernard.

Svým čtenářům, kteří se nemohou do knihovny dopravovat, nabízí službu Knihy až do domu. Obecní knihovna je členem SKIPu (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků) a KDK (Klubu dětských knihoven) Karlovarského kraje a zúčastňuje se 10let různých projektů (Hry bez hranic, Noc s Andersenem) a soutěží na podporu čtenářství a kultury v místě, ve kterých sklízí nemalé úspěchy. V rámci Týdne knihoven, Března – měsíce knihy aj. poskytuje čtenářům mnohé výhody, zapojuje se pravidelně do kampaní Celé Česko čte dětem, Maratón čtení, Den pro dětskou knihu, autorská výročí aj.


Cení­k registrace

Poplatek za registraci na jeden kalendářní rok

Dospělí 80,- Kč
Děti do 15 let 30,- Kč
Studenti 30,- Kč
Důchodci 30,- Kč
Nezaměstnaní 30,- Kč
MD 30,- Kč
Důchodci nad 70 let ZDARMA
Nevidomí, držitelé ZTP ZDARMA

Poplatky z prodlení

  Dospělí Děti
1. upomínka
(Neposílá se)
10,- Kč 5,- Kč
2. upomínka 20,- Kč 15,- Kč
3. upomínka 40,- Kč 30,- Kč
4. upomínka 70,- Kč 40,- Kč

Jednorázově pro skupinu dokumentů se stejným termínem vrácení – poplatky z prodlení se nesčítají.

U meziknihovních výpůjček – poplatek, který nárokuje knihovna, v jejímž vlastnictví kniha je.